Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Pielegniarstwo

PielegniarstwoPielegniarstwoPielegniarstwo

Pielegniarstwo

Polega na pomocy lekarzowi w zakresie leczenia, sprawowaniu profesjonalnej opiece medycznej nad chorym (podawanie leków, robienie zastrzyków, wlewów dożylnych itp.), towarzyszeniu w chorobie oraz na ochronie zdrowia czyli wszelkich działaniach profilaktycznych a także wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.http://ansaw.net.pl/rolety/ Pielęgniarstwo nowoczesne korzysta z wiedzy pochodzącej z nauk medycznych, przyrodniczych a nawet humanistycznych. Pielęgniarstwo również posiada swoje specjalizacje: anestezjologiczne i intensywnej terapii, chirurgiczne, geriatryczne, internistyczne, onkologiczne, opieki długoterminowej, paliatywnej, pediatryczne, psychiatryczne, ratunkowe, rodzinne, epidemiologiczne, neonatologiczne.

Dla położnych są to: pielęgniarstwo rodzinne i ginekologiczno-położnicze.

Autor: