Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna

Dąży do przywrócenia pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności psychicznej lub fizycznej utraconej poprzez doznanie urazów i schorzeń.http://ansaw.net.pl/ Pewien proces leczenia, który stymuluje poprzez aktywność fizyczną i psychiczną tak, by pacjent mógł wrócić do pracy i do czynnego udziału w życiu społecznym. W polskiej szkole rehabilitacji powstał model rehabilitacji zawierający takie specjalne właściwości jak: powszechność dostępu do niej każdemu, kto jej potrzebuje, wczesne zapoczątkowanie prowadzące do szybszego uzyskania efektów i poprawy wyników, zespołowość – zespół specjalistów oddziałujących na wszystkie sfery pacjenta oraz ciągłość – rozpoczętą rehabilitacje kontynuuje się aż do uzyskania efektów.https://s-hero.pl/odzywki-bialkowe/10-sprotein-chocolate.html Nie da się oddzielić rehabilitacji od innych działów medycyny. Lecząc bardzo poważne schorzenia i trwałe utraty funkcji organizmu włącza się elementy kompensacyjne i adaptacyjne.

Kompensacyjne polegają na wyzwalaniu naturalnych możliwości zastępczych np. poprzez częściowo uszkodzony bądź zdrowy, ale zupełnie inny narząd. Adaptacyjne funkcje polegają na dostosowaniu się człowieka do trudnych sytuacji, które można uznać za utrwalone.

Autor: https://s-hero.pl/odzywki-bialkowe/10-sprotein-chocolate.html